ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (υπηρεσίες faciliSes management), πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό, δημιουργώντας έτσι τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία τους.
 
• Κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες
 
• Εργασίες ανακαίνισης και αναπαλαίωσης
 
• Μελέτες φωτισμού σε όλα τα στάδια από προμελέτη έως μελέτη εφαρμογής, μελέτες εξοικονόμησης καθώς και εποπτεία υλοποίησης (project management).
 
• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (θερμοπροσόψεις, στεγανοποιήσεις. Εναλλακτικοί τρόποι ψύξης-­‐θέρμανσης, κ.α.)
 
• Εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες (υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ψυκτικών, ελαιοχρωματιστών κ.α.)
 
• Συντήρηση ανελκυστήρων
 
• Εκπόνηση μελέτη και υλοποίηση πλάνου αποτελεσματικής πυρασφάλειας
 
• Ανάληψη διαδικασιών έκδοσης αδειών και λοιπών νόμιμων εγγράφων για κάθε μετατροπή και λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ


Η platinum facility services είναι έτοιμη να αποτελέσει για εσάς τον νέο στρατηγικό συνεργάτη

Η platinum facility services προσφέρει σε εσάς ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας, και να δημιουργήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο το περιβάλλον που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε για το προσωπικό και τους πελάτες σας.