ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Η εμπειρία και η συνεχής επιμόρφωση των τεχνικών μας, μας επιτρέπει να έχουμε άριστα αποτελέσματα στην καταπολέμηση Τρωκτικών και Εντόμων καθώς και στην καταπολέμηση φωλιών και εκκολαπτόμενων αυγών σε οποιοδήποτε χώρο όπως κτίρια γραφείων, αποθήκες, βιομηχανικούς χώρους, χώρους με παρουσία τροφίμων, νοσοκομεία κ.α.
 
Για κάθε περίπτωση προσβολής σας προσφέρουμε λύσεις ασφαλείς, επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές:
 
• Απώθηση Πτηνών με χρήση Ακίδων, Διχτυών και άλλων συστημάτων
 
• Απόσμηση & Μικροβιοκτονία
 
• Καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις για ISO, HACCP κλπ.

 


 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ


Η platinum facility services είναι έτοιμη να αποτελέσει για εσάς τον νέο στρατηγικό συνεργάτη

Η platinum facility services προσφέρει σε εσάς ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας, και να δημιουργήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο το περιβάλλον που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε για το προσωπικό και τους πελάτες σας.