Υπηρεσίες Σκαφών

 

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθαρισμού με εξειδικευμένο εξοπλισμό και πιστοποιημένο προσωπικό από τον διεθνή οργανισμό NADCA. Μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά στην αναζήτηση και στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα ειδικών καθαρισμών.
 
• Καθαρισμός &αδιαβροχοποίηση μοκέτας
 
• Καθαρισμός δικτύων αεραγωγών κλιματισμού
 
• Καθαρισμός δικτύων απαγωγής boiler, κεντρικών μηχανών, ηλεκτρογεννητριών, δικτύων laundry, δεξαμενών πόσιμου νερού, βιολογικών δεξαμενών, δεξαμενών καυσίμων
 
• Καθαρισμός μηχανοστασίου
 
• Καθαρισμός συμπυκνωτών (εσωτερικά & εξωτερικά)
 
• Καθαρισμός αγωγού θαλασσινού νερού
 
• Καθαρισμός αποχετευτικών δικτύων
 
• Έλεγχος και απομάκρυνση οσμών
 
• Αφύγρανση εσωτερικών επιφανειών & αντικειμένων
 
• Έλεγχος διάβρωσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων & μετάλλων
 
• Θερμογράφηση υγρασίας
 
• Αξιολόγηση και αντικατάσταση φίλτρου κλιματιστικών μονάδων

 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ


Η platinum facility services είναι έτοιμη να αποτελέσει για εσάς τον νέο στρατηγικό συνεργάτη

Η platinum facility services προσφέρει σε εσάς ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας, και να δημιουργήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο το περιβάλλον που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε για το προσωπικό και τους πελάτες σας.