ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η platinum facility services προσφέρει σε εσάς ένα ευρύ φάσμα λύσεων για τη διαχείριση κτιριακών υποδομών, έργων & ανθρώπινου δυναμικού, βοηθώντας σας να βελτιώσετε την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας, και να δημιουργήσετε με τον πιο αποδοτικό τρόπο το επαγγελματικό περιβάλλον που οραματίζεστε για το προσωπικό και τους πελάτες σας.

Οι έμπειροι επαγγελματίες μας σας παρέχουν:

  • Υπηρεσίες Καθαρισμού
  • Καθαρισμοί Αεραγωγών
  • Απολυμάνεις – Απεντομώσεις - Μυοκτονίες
  • Υπηρεσίες Ασφαλείας
  • Υπηρεσίες Σκαφών
  • Διαχείριση Κτιριακών Υποδομών
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος & Έργα Πράσινου
  • Πώληση Αναλώσιμων Υλικών

Υπηρεσίες Καθαρισμού


Καθαρισμοί Αεραγωγών


Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις – Μυοκτονίες


Υπηρεσίες Ασφαλείας


Υπηρεσίες Σκαφών


Διαχείριση Περιβάλλοντος & Έργα Πράσινου


Διαχείριση Κτιριακών Υποδομών


Πώληση Αναλώσιμων Υλικών


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ


Η platinum facility services είναι έτοιμη να αποτελέσει για εσάς τον νέο στρατηγικό συνεργάτη

Η platinum facility services προσφέρει σε εσάς ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας, και να δημιουργήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο το περιβάλλον που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε για το προσωπικό και τους πελάτες σας.